Una mirada al passat

El fons Esclusa forma part dels grans fons fotogràfics custodiats per l’ACAU entre els que destaquen per la seva rellevància i volum el fons Plandolit, Maravilla (Francesc Portella), Ramon Ingla, Miquel Planella, Artur Carné o Marcel Ribera.

El seu contingut s’incardina i alinea amb la resta en aspectes temàtics, especialment, i cronològics però la seva singularitat més destacada rau no tant en el volum, discret comparat amb les desenes i desenes de milers d’imatges dels fons Planella o Ribera, com en la qualitat artística i en la seva capacitat única per captar els subtils elements de la quotidianitat, en la línea de Robert Doisneau, la materialització atmosfèrica i, en ocasions, espiritual de la llum i, especialment, els trets psicològics de les persones retratades de tota mena i condició, que constitueixen una part molt important de l’interès de l’autor: eclesiàstics, persones anònimes en situacions casuals, retrats individuals o de grup en el marc d’esdeveniments socials o actes populars…

A aquesta facultat subjectiva d’immortalitzar vivències i moments fruit d’una gran sensibilitat cal afegir el coneixement profund de les tècniques fotogràfiques disponibles a cada moment a un nivell veritablement professional que el va fer mereixedor de diversos premis i guardons entre els quals destaca el de la I Biennal de Fotografia de Barcelona de l’any 1985 atorgat per un prestigiós jurat integrat per l’arquitecte Oriol Bohigas, el poeta Joan Brossa i el fotògraf Francesc Català Roca.

Compra’l!

Informació

projecte

Client

Social Trends

Software

Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Bridge