La pintura mural romànica a la Vall de Boí

Montserrat Pagès i Paretas

La pintura mural romànica a la Vall de Boí presenta els tres conjunts pictòrics d’aquesta vall pirinenca, Sant Joan de Boí, Sant Climent de Taüll i Santa Maria de Taüll, tots tres al Museu Nacional d’Art de Catalunya, i les descobertes recents a l’església de Sant Climent de Taüll. S’identifiquen i detallen els programes, les imatges i les escenes, la majoria acompanyades de fotografia, per facilitar-ne la comprensió. Cadascun d’ells s’estudia també des del punt de vista de l’estil pictòric, tot diferenciant, si s’escau, els diferents mestres que hi participaren; i de la tècnica, el fresc romànic, i dels pigments.

La lectura d’aquest moment àlgid de la pintura romànica catalana, des de finals del segle XI fins als primers decennis del XII, va precedida d’uns textos sobre la descoberta d’aquest patrimoni i del seu salvament, als primers decennis del segle xx. I de la història de la vall, quan se la disputaven bisbes i comtes.

Compra’l!

Informació

projecte

Client

Edicions Salòria

Software

Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Google Meet