Altres projectes

Tots aquests projectes han estat dissenyats a l’inici de la meva carrera.

Disseny gràfic, identitat corporativa, cartelleria, etc…