Fresh KM0

Guia d’identitat corporativa Fresh KM0

Una organització projecta la seva imatge, tant cap a l’exterior com cap a les persones que la integren, en la manera com es comunica. L’estil, la coherència formal, la constància en les comunicacions d’una companyia defineixen, en darrer terme, la seva personalitat, la identitat corporativa que fa identificable a una empresa entre l’univers d’empreses i serveis de mercat.

La finalitat d’aquest manual és la de descriure, de manera clara i unívoca, la identitat corporativa de Fresh KM0, i la d’explicar com s’ha de desenvolupar aquesta identitat en les diferents aplicacions comunicatives necessàries per a l’empresa.

Informació

projecte

Client

Futhurismo, Marketing Digital

Software

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustration